ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆನಪು:

ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಗೆ ಎಂಟು ಸೂತ್ರಗಳು:

  1.  ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಷಣೆ ಇರಬಾರದು. ಮಗು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಅದೇ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೂರಬೇಕು.
  2.  ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶೃದ್ಧೆಯಿಂದ ೩೦ ರಿಂದ ೪೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓದಿ, ಓದಿದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅರ್ಥವಾಯಿತೇ ಎಂದು ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ.
  3.  ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಿಂದ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿ.
  4.  ಎರಡು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ, ಎದ್ದು ಓಡಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಲಿ, ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ರೂಢಿಸಿ.
  5. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿಷಯ ಬದಲಾಗಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಡ.
  6.  ಸ್ಮರಣೆ: ಓದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ದು, ಹೋದವಾರ ಓದಿದ್ದು, ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಮರೆತಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಲಿ
  7.  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಮಗು ಕೇಳುವ ಗುಣ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
  8.  ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ. ಮಗು ಆರೇಳು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.

       –ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *